ECOBAG.SK - ekotašky, nákupné tašky, doplnky a darčeky

ECOBAG.SK - obchodné podmienky. ( Späť na úvod... )

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Je v záujme každého zákazníka, aby sa dôkladne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky akceptujete naše obchodné podmienky.

1.1 Základné pojmy:
Vašim zmluvným partnerom pri objednávke cez www.ecobag.sk je:

Predávajuci (ďalej už len predávajúci):
3WINGS, s. r. o.
Námestie SR 8/3, 014 01 Bytča
IČO: 46486038

Vo výnimočných prípadoch (napr. ak tovar nie je k dispozícii) si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade Vás budeme ihneď informovať a podľa možností Vám navrhneme alternatívne riešenia.

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar:
Tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Základné ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

Dostupnosť produktov môže byť:
- na sklade (tovar odosielame ihneď, cca 3 - 5 pracovné dni)
- do 14 dní (tovar momentálne nie je na sklade, ale je na ceste od dodávateľa) na objednávku (tovar momentálne nie je na sklade, na základe vašej objednávky vám ho sprostredkujeme)
- vypredané (tovar momentálne nie je dostupný, informujte sa telefonicky alebo e-mailom o jeho dostupnosti)

2. Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (mailom, telefonicky, alebo el. formulárom)
Kupujúci objednáva výrobky a služby u predávajúceho prostredníctvom e-mail-u alebo telefonicky. Po odoslaní Vašej objednávky (alebo telefonickej objednávke) vyčkajte na potvrdenie jej prijatia (e-mail) a info o aktuálnom skladovom stave tovaru, čase vybavenia, doručenia a na celkovú cenu za objednávku a poštové služby. Potvrdenie objednávky obsahuje aj informáciu o výške platby za tovar a doručenie a bankové spojenie pre úhrady prevodom (tieto vykonajte až po obdržaní uvedených informácií!).

2.1 Povinné údaje na objednávke (pri obj. mailom, telefonicky, alebo el. formulárom)
Objednávka od právnickej osoby - firmy: názov firmy sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri) IČO a DIČ, meno a priezvisko človeka zodpovedného za objednávku, označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu), množstvo, telefón alebo e-mail kupujúceho, vybraný spôsob platby a doručenia tovaru, adresu pre doručenie tovaru.
Objednávka od fyzickej osoby - súkromnej osoby: meno a priezvisko kupujúceho, kód a názov produktu/ov, označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu), množstvo, telefón alebo e-mail kupujúceho, vybraný spôsob platby a doručenia tovaru, adresu pre doručenie tovaru.

2.2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva nadobúda platnosť odoslaním objednávky prostredníctvom e-mailu na stránkach www.ecobag.sk. Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami a akcepuje ich v plnom rozsahu.
Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

3. Dodacie a platobné podmienky
Tovar skladom obvykle odosielame do 5 pracovných dní od uskutočnenia objednávky v prípade dobierky, alebo do 5 pracovných dní od pripísania prostriedkov na účet pri platbe prevodom.
Tovar, ktorý si u nás objednáte, Vám doručíme prostredníctvom Slovenskej pošty. V prípade, že Vami objednaný tovar nemáme na sklade, doba dodania sa pohybuje od 2-4 týždňov, prípadne dohodou. Tovar doručujeme iba na území Slovenskej republiky.
Doručenie dobierkou prostredníctvom Slovenskej Pošty za 3,20 €, pri platbe prevodom na náš účet 2,00 €. Pri platbe prevodom je tovar odosielaný až po pripísaní celej platby (tovar + poštovné) na uvedený účet. Pri úhrade objednávky priamym vkladom na účet podbočky banky predávajúceho Vám bude bankou započítaný poplatok za priamy vklad vo výške 1,45 €.
Všetky ceny sú konečné, nie sme platcami DPH. Ku každému nákupu dostanete faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe a dodací list.

banka: VÚB Banka, a. s.
číslo účtu: SK3202000000002968277553, pôvodný tvar čísla účtu: 2968277553/0200

4. Reklamačné podmienky a kvalita
Na všetky výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov (ak tieto neupravuje inak výrobca produktu). Kupujúci je po obdržaní tovaru povinný ho bez zbytočného odkladu skontrolovať. Pri zistení závady zašlite reklamovaný produkt spolu s dokladom o kúpe (faktúra, alebo kópiu faktúry) a popisom vady bezodkladne späť na našu poštovú adresu. Poplatok za doručenie reklamovaného tovaru hradí kupujúci. Ak bude Vaša reklamácia vyhodnotená výrobcom produktu ako opodstatnená a uznaná, budú Vám poplatky za doručenie vrátené spolu s peniazmi späť, alebo odrátané z ceny nového produktu. V termíne na vybavenie reklamácie stanoveným v zákone Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky o stave reklamácie.
Spotrebiteľ je pri reklamácii je povinný predložiť reklamovaný tovar, či produkt a doložiť doklady o zakúpení tovaru (dodací list, faktúru). Ak spotrebiteľ nepredloží požadované doklady a tovar, je predávajúci oprávnený spísať protokol o reklamácii, avšak upozorní spotrebiteľa, že reklamačné konanie nezačne, kým nebudú splnené formálne náležitosti reklamácie. Na odstránenie formálnych nedostatkov určí predávajúci lehotu, ktorá nemôže byť kratšia ako tri dni. Ak spotrebiteľ neodstráni nedostatky, predávajúci reklamačné konanie zastaví na základe nesplnenia týchto podmienok.
Reklamácia sa nevzťahuje na výrobky, pri ktorých bude zistené nesprávne používanie mimo uvádzaných podmienok používania, ďalej sa nevzťahuje na mechanicky spôsobené kazy, chybnú manipuláciu, alebo na iné poškodenie spôsobené kupujúcim užívaním výrobku v záručnej dobe. Pred reklamáciou je nutné brať do úvahy aj prirodzené opotrebovanie výrobku vzhľadom na to, že sa jedná o výrobky určené na denné používanie spotrebiteľom. Upozorňujeme, že tovar je možné reklamovať len s priloženým dokladom o kúpe, alebo jeho kópiou (túto si zhotovuje kupujúci z originálneho dokladu, ktorý mu bol zaslaný pri kúpe tovaru, kópie dokladov nezhotovujeme).

5. Ochrana osobných údajov:
Osobné údaje (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie apod.), ktoré sú súčasťou objednávky, sú predávajúcim považované za diskrétne údaje a nie sú poskytované tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banky, prepravná spoločnosť apod.) a to len v nevyhnutnom rozsahu.

6. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


Platnosť od 01.07.2009


3WINGS, s. r. o., Námestie SR 8/3, 014 01 Bytča
Infomail: info@ecobag.sk | Infolinka: 0903 134 307


Späť na úvod...

V našej ponuke sa nachádzajú nákupné ekotašky od výrobcov
LOQI | ENVIROSAX | REISENTHEL | ECOZZ

Tovar v ponuke - kompletný katalóg
LOQI | ENVIROSAX | REISENTHEL | ECOZZ| FĽAŠE NA NÁPOJE | OSTATNÉ V PONUKE | AKCIE A DOPREDAJ


Sledujte novinky, akcie a ponuky na našom facebooku. Pripojte sa k fanúšikom ECOBAG.SK a ekotašiek, kliknite na "CHCEM SA K VÁM PRIDAŤ" a vitajte medzi nami:

Prezrite si fotogalérie produktov,
vyberte si tašku a objednajte,
nemôže byť nič ľahšie:


Kliknite v katalógu na obrázok, či názov produktu a prezrite si kompletnú ponuku jednotlivých sérií tašiek.

Infolinka:
+421 903 134 307
Informácie a objednávky:
info@ecobag.sk